Kvalitetsstämplar

Försäkringsbolag: Trygg Hansa, Beloppsbegränsning: 10.000.000

Ansvarsförsäkring

Försäkringsbolag: Trygg Hansa, Beloppsbegränsning: 10.000.000

Trafiktillstånd

Transportstyrelsen har prövat företaget som lämpligt att få ett trafiktillstånd och driva ett trafikföretag.

Gemmenskaptillstånd

Företaget får bedriva internationell trafik inom EU/EES

Sverige Åkeriföretag | Medlem i Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation som verkar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Organisationen driver bland annat transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen med målsättningen att lyfta den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende. Organisationen utför också så kallade tredjepartsrevisioner enligt ISO 14001:2004 (miljö), ISO 9001:2008 (kvalitet), ISO 39001:2012 (trafiksäkerhet) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).
 Syftet med certifieringarna är att företagen utvecklar sina ledningssystem ytterligare så att det mognar och förfinas under arbetets gång.

UC kreditvärdig

UC beräknar risken för att företaget inte kan fullfölja sina betalningsåtgärder det kommande året. Ett företag med denna stämpel bedöms vara kreditvärdiga och ha liten risk för obestånd.